2ο Κατηχητικό εξ’ αποστάσεως Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου – Τα Εισόδια της Θεοτόκου