Άγιος Νικόλαος – 4ο εξ’ αποστάσεως κατηχητικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, π. Κων/νος Καντάνης