Ο Άγιος στην Ορθοδοξία, ιερό. Κωνσταντίνου Καντάνη