Η Αποκάλυψη του Θεού στους ανθρώπους – Προετοιμασία Σωτηρίας, ιερ. Κωνσταντίνου Καντάνη