Ο Άγιος Σπυρίδωνας – 5ο κατηχητικό εξ’ αποστάσεως ιερ. Κωνσταντίνος Καντάνης