Η Προσδοκία των Εθνών – ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ – Κατηχητικό εξ αποστάσεως ιερ. Κωνσταντίνος Καντάνης ΜΕΡΟΣ Α