Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση Κατηχητικού Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου εξ αποστάσεως