Χριστούγεννα στα συσσίτια Αγίου Δημητρίου Αγρινίου.

151