Θεοφάνεια στα συσσίτια του Αγίου Δημητρίου Αγρινίου, στην Ευαγγελίστρια.