Η Αγία οικογένεια του Μ. Βασιλείου – Κατηχητικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου