Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο πληγωμένος αετός – Κατηχητικό εξ αποστάσεως ιερ. Κων/νος Καντάνης