Δόγμα – Πίστη, Κατηχητικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου