Υπαπαντή του Κυρίου – Εορτή της μητέρας ιερ. Κωνσταντίνος Καντάνης