Το Θαύμα στην Εκκλησία – ιερ. Κωνσταντίνος Καντάνης