Το θαύμα στο γάμο της Κανά – Κατηχητικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου – ιερ. Κων/νος Καντάνης