Οι Υιοί των Αετών. H Iστορία της Βορείου Ηπείρου, ιερ. Κων/νου Καντάνη