Η βλασφημία, Κατηχητικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου ιερ. Κων/νος Καντάνης