Εκκλησίά και φιλανθρωπία, Ιερ. Κωνσταντίνου νου Καντάνη εφ.Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου