Ο Παράδεισος – Ανώτερο Κατηχητικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου