Πτώση – Μετάνοια, Κατηχητικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου ΜΕΡΟΣ Β