1ος Κατανυκτικός Εσπερινός Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου ΜΕΡΟΣ Β΄