Αναστήλωση των Εικόνων – Ορθοδοξία, Κατηχητικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου