25η Μαρτίου 1821: Αγώνας για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία.