Προετοιμασία για τα συσσίτια του Ευαγγελισμού με τσιπούρα.

57