ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ομιλία ιερ. Κωνσταντίνου Καντάνη εφημερίου Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου