Εθνική Εορτή 25ης Μαρτίου, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου