Άγιος Γρηγόριος Ε΄, Κατηχητικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου