Ο Τίμιος Σταυρός και η Αξία του, Κατηχητικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου