Η Δύναμη της Προσευχής, Κατηχητικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου