Αγρυπνία Ακαθίστου Ύμνου, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου