Ακάθιστος Ύμνος, Κατηχητικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου