Ακολουθία του Νυμφίου Κυριακή Βαΐων Εσπέρα, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου