Πότε έγινε η Ανάσταση; – Μεγάλη Εβδομάδα, Κατηχητικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου