Μεγάλη Τρίτη Εσπέρα, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου