Μ. Πέμπτη Εσπέρα – Ακολουθία των Παθών, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου