Μ. Παρασκευή Εσπέρα – Εγκώμια, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου