Μ. Σάββατο Πρωί – Εσπερινός Αναστάσεως, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου