Η Ανάσταση όπως την είδαν από τον “Ουρανό”/Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου