Άγιος Θωμάς, ο κήρυκας της Αναστάσεως. Κατηχητικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου