Κυριακή των Μυροφόρων, Θεία Λειτουργία Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου