Οι συνέπειες της κακής παρέας, Κατηχητικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου