Η υπακοή στο θέλημα του Θεού – Αγία Φωτεινή, Κατηχητικό Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου