Απόδοση του Πάσχα, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου

185