Θεία Λειτουργία Κυριακής Πατέρων της Ά Οικουμενικής Συνόδου, Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου