Αγρυπνία για τον Άγιο Παϊσιο – Ι. Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου