Αρνάκι με ρυζοτο και γιαούρτι στο συσσίτιο Αγίου Δημητρίου