Προετοιμασία για την ύψωση του Τιμίου Σταυρού.

117