Το μήνυμα του Μητροπολίτης κ.κ. ΚΟΣΜΑ στο Κοινωνικό Φροντιστήριο