Χαιρετισμός μαθήτριας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου που πέτυχε στην Φιλολογία