Αγρυπνία Αγίου Νεκταρίου – Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου Αγρινίου

24